Kategorijos
Naujienlaiškis

Šios sutarties (toliau - „Sutartis“) šalimis yra MB "Revitolis", juridinio asmens kodas 303100083, kaip elektroninės prekybos sistemos "Magneto terapija" administratorius (toliau – "Magneto terapija") iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis prekes elektroninės prekybos sistemoje magnetoterapija.lt (toliau – „Klientas“) iš kitos pusės.

 Bendrosios nuostatos

 Klientui nesuteikiama galimybė pirkti ar užsakyti prekių "Magneto terapija"" parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės "Paslaugų teikomo sąlygomis ir taisyklėmis". Visais atvejais laikoma, jei klientas prisiregistravo "Magneto terapija" parduotuvėje, klientas yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis "Magneto terapija" parduotuvės "Paslaugų teikomo sąlygomis ir taisyklėmis".

  Privatumo politika.

 Klientas, norėdamas pirkti ar užsisakyti prekių iš "Magneto terapija" parduotuvės, turi užsiregistruoti "Magneto terapija" parduotuvėje, registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus. 

 "Magneto terapija" patvirtina, jog pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. "Magneto terapija" įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus prekes pristatančią kompaniją, be Kliento sutikimo. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

 Klientas, užsiregistruodamas "Magneto terapija" Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, "Magneto terapija" atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant "Magneto terapija" parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

 Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos.

 Klientui pateikus užsakymą, "Magneto terapija" sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

 Gavus užsakymą "Magneto terapija" sistemoje, jos darbuotojai per 24 valandas susisiekia su klientu, jo nurodytu telefonu arba el. paštu.

  "Magneto terapija" sistema, gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą, informuoja Klientą apie prekių pristatymą.

 Kliento pateiktas užsakymas saugomas "Magneto terapija" parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

 Garantijos ir prekių kainų nustatymas.

 Kainos "Magneto terapija" parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais ir Eurais (valiutą galima pasirinkti) su PVM be pristatymo išlaidų.

 Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

"Magneto terapija" pažymi, jog prekės, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti nuotraukoje pavaizduotos, dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

 Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą "Magneto terapija" parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

"Magneto terapija" įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

"Magneto terapija" visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

 Visoms "Magneto terapija" parduotuvėje įsigytoms prekėms taikomas 2 savaičių pinigų grąžinimo garantinis laikotarpis nuo prekių pristatymo datos.

 Apmokėjimo tvarka ir terminai.

 Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš "Magneto terapija" parduotuvėje nurodytų mokėjimo būdų.

 Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti išankstiniu apmokėjimu.

 Duomenys apmokant už prekes pavedimu:

 MB "Revitolis"

 Įmonės kodas 303100083

 Bankas: AB Swedbankas

 Atsiskaitomoji sąskaita: LT977300010136081453

 Svarbu nepamiršti nurodyti užsakymo numerį ar (ir) išankstinės sąskaitos numerį, jei tokia buvo išsiųsta pagal kliento pageidavimą.

 Atsiųstų prekių pakuotėje esanti sąskaita/faktūra (originalas) tuo pačiu yra ir garantinių įsipareigojimų dokumentas, toms prekėms, kurios joje yra išvardintos.

 Negavus apmokėjimo už prekes trijų dienų laikotarpyje, užsakymas anuliuojamas (pašalinamas iš sistemos). Po šio termino pretenzijos dėl prekių pristatymo nepriimamos. Jei apmokėjimas buvo atliktas vėliau negu trijų dienų laikotarpyje, prekių užsakymą reikės atlikti pakartotinai ir tartis dėl prekių pristatymo iš naujo.

 Prekių grąžinimas.

 "Magneto terapija" suteikia galimybę grąžinti prekes per 14 dienų nuo prekės įsigijimo datos, jei prekės brokuotos ar pažeistas jų įpakavimas. Klientas prieš priimdamas prekes iš prekę gabenusios kompanijos, privalo apžiūrėti įpakavimą, ar jis nepažeistas, vėliau pretenzijos dėl pažeistos prekės nebus priimamos.

 Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimas, jei prekės atitinka sekančius reikalavimus:

 prekė turi originalią pakuotę;

 prekė nebuvo naudojama;

 daiktų keitimas arba grąžinimas atliekamas Klientui atsiuntus raštišką pranešimą "Magneto terapija" el. paštu, kur turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

 Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą parduotuvėje "Magneto terapija" banko sąskaitą.

 Tais atvejais, kai "Magneto terapija" neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo.

 Prekių pristatymas.

 "Magneto terapija" įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 7 darbo dienų nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą (išsiuntimą Klientui).

 Jei perkamos prekės nėra "Magneto terapija"  Parduotuvėje, Klientas informuojamas apie kitą realų jo užsakytų prekių pristatymo terminą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, "Magneto terapija"  įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą.

 Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką bei asmenį, kuris priims prekes.

 Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti "Magneto terapija" parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 Prekės, užsakytos "Magneto terapija" internetinėje parduotuvėje, pristatomos vienos iš įgaliotos kurjerių tarnybos arba AB Lietuvos paštu. Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą užsakymo pateikimo metu.

 Prieš pristatant prekes kurjerių tarnyba suderina pristatymo laiką telefonu su Klientu.

 Klientas privalo nedelsiant informuoti el. parduotuvę "Magneto terapija"  elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

 Visais atvejais, pristačius prekes Klientui suglamžytoje, šlapioje ar kitokiu būdu išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, "Magneto terapija" parduotuvė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

 Tais atvejais, kai priėmus prekes, Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant papildomai informuoti apie tai "Magneto terapija" parduotuvę

 Prekės pirkimas su pristatymo paslauga nesuteikia Pirkėjui teisės reikalauti pakartotinos nemokamos pristatymo paslaugos kai prekės grąžinamos, o taip pat nesuteikia galimybės grąžinti pinigus už prekių pristatymą tuo atveju, kai Pirkėjas turi galimybę grąžinti pinigus už prekes sutinkamai su LR įstatymais.

 Baigiamosios nuostatos

 Visi pranešimai "Magneto terapija" parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@magnetoterapija.lt ir papildomai telefonu 8 677 81174

 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir parduotuvės "Magneto terapija" vyksta valstybine kalba.

 Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo.

 Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu.

 Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos Respublikos teisę.